Số 1248 Nguyễn Bỉnh Khiêm - P. Đông Hải 2 - Q. Hải An - TP. Hải Phòng
02253.614.169
Tư vấn sản phẩm : 0912.095.950
Tư vấn dịch vụ : 0913.685.671
Thời gian làm việc:
8:00 - 19:00 từ thứ 2 đến thứ 6
8:00 - 17:00 thứ 7, chủ nhật